Beperking duur partneralimentatie

Per 1 januari 2020 is de wettelijke duur van partneralimentatie aanzienlijk beperkt. Dat is vastgelegd in het nieuwe artikel 1:157 van het Burgerlijk Wetboek. Deze wet geldt alleen voor nieuwe gevallen. Het verzoek tot echtscheiding moet zijn ingediend na 1 januari 2020. Is daarvóór een verzoek tot echtscheiding ingediend, dan geldt de oude wetgeving nog. […]

Lees verder

Internationaal huwelijksvermogensrecht

Per 29 januari 2019 treedt de nieuwe Europese verordening in werking over het huwelijksvermogensrecht. Een verordening heeft directe werking voor burgers in de EU. Deze nieuwe verordening geldt in 18 EU-landen, waaronder Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Tsjechië en Kroatië. De verordening regelt drie kwesties: Welke rechter is bevoegd? Welk recht is van […]

Lees verder

Scheiden… en de kinderen dan?

‘Scheiden… en de kinderen dan?’ is een rapport van André Rouvoet, uitgebracht in opdracht van het kabinet. Rouvoet adviseert bijvoorbeeld om meer voorlichting te geven aan ouders en aan hun omgeving over hoe om te gaan met een scheiding, waarbij kinderen betrokken zijn. Rouvoet vindt onder meer dat kinderen een grotere stem moeten krijgen in […]

Lees verder

De ondernemer als alimentatieplichtige

Er zijn steeds meer ondernemers in Nederland, velen zijn uit loondienst getreden en als zzp’er aan de slag gegaan. Daarnaast zijn er natuurlijk de meer klassieke ondernemers. Om alimentatie te kunnen berekenen moet eerst worden vastgesteld welk inkomen de alimentatieplichtige heeft. Dat is bij ondernemers vaak een complexe kwestie. De hoofdregel is dat gekeken wordt naar de […]

Lees verder

Per 1 januari 2018: beperking van de gemeenschap van goederen

In de Tweede Kamer is met ruime steun een wetsvoorstel aangenomen om de gemeenschap van goederen te beperken. De wet treedt in werking per 1 januari 2018. Tot en met 31 december 2017 trouwt iedereen in Nederland als hoofdregel in algehele gemeenschap van goederen. Dat is in bijna alle landen anders. In Nederland vallen bijvoorbeeld een erfenis die […]

Lees verder

Villa Pinedo: voor kinderen van gescheiden ouders

Villapinedo.nl is een website speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. De informatie op de website is ook nuttig voor ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn. Kinderen kunnen daar lezen over ervaringen van andere kinderen met de echtscheiding van hun ouders. Hoe ga je om met ruzies? Wat als je minder of geen contact hebt met een ouder? Hoe vier […]

Lees verder

Artikel 8 EVRM

Een advocaat behandelt natuurlijk allerlei verschillende zaken. Veel van die zaken hebben alleen belang voor de partijen die procederen. Maar sommige zaken hebben veel meer gevolgen. Het is al meer dan 10 jaar geleden, maar de onderhavige zaak heeft echt praktisch effect gehad. Ik stond een man bij die een paar jaar samen was geweest met zijn vriendin, […]

Lees verder

Belangrijke wijziging kinderalimentatie

De kinderalimentatie wordt doorgaans berekend volgens de richtlijnen van de Expertgroep alimentatienormen. De Expertgroep bestaat uit rechters die veel alimentatieberekeningen doen. Per 1 januari 2015 is het Kindgebondenbudget (KGB) aanzienlijk verhoogd. Vooral alleenstaande moeders met een laag inkomen krijgen fors meer KGB. In de richtlijnen was opgenomen dat dit KGB in mindering wordt gebracht op de behoefte van […]

Lees verder

Onverstandig om nu weer de kinderalimentatie te veranderen

De Volkskrant kopte op de voorpagina van 18 februari: ‘Zorg voor kind telt mee bij alimentatie, VVD en PvdA willen regels ‘rechtvaardiger’ maken.’ VVD en PvdA willen kinderalimentatie rechtvaardiger maken en weghalen bij de rechter. De kamerleden stellen voor om ouders zelf de alimentatie uit te laten rekenen nadat de regels zijn vereenvoudigd. Dat is […]

Lees verder

Hoe werkt de Raad voor Rechtsbijstand?

Hierbij enige uitleg over een toevoeging. Dat is hetzelfde als  ‘gefinancierde rechtsbijstand’. Cliënten met een laag inkomen komen wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat betekent dat de overheid een deel van de advocaatkosten betaalt. Dan bent u zelf alleen een ‘eigen bijdrage rechtshulp’ en griffierechten verschuldigd. De griffierechten, die via de advocaat aan de […]

Lees verder