Procederen

De meeste procedures bij de rechtbank duren tenminste drie tot zes maanden. Een kortere procedure is soms wel mogelijk, bijvoorbeeld via een kort geding. Vaak wordt eerst een verzoekschrift of een dagvaarding uitgebracht, daarna heeft de andere partij de gelegenheid om schriftelijk te reageren. Daarna worden vaak nog nadere stukken in het geding gebracht en volgt een zitting op de rechtbank. Op die zitting lichten advocaten de zaak toe en stelt de rechter specifieke vragen aan de cliƫnten zelf. De rechtbank doet daarna meestal schriftelijk uitspraak. Dan komt de uitspraak dus een aantal weken na de zitting per post bij de advocaat binnen. In sommige zaken houdt de rechter de zaak aan. Dat betekent dat er bijvoorbeeld meer tijd wordt gegeven om een oplossing te bereiken, of dat er een onderzoek moet komen door een deskundige.

In een rechtszaak zijn partijen het vaak niet eens over de feiten en over de gevolgen die deze feiten zouden moeten hebben. De rechtbank maakt een inschatting van de zaak en moet zowel de feiten proberen vast te stellen, als gevolgen daaraan verbinden. Dat betekent dat u niet altijd op alle punten gelijk zult krijgen. Soms is de uitkomst van een zaak volkomen terecht, maar het gebeurt ook weleens dat die uitkomst onrechtvaardig aanvoelt. Voorafgaand aan een zaak moet u zich realiseren dat rechtspraak geen computergestuurde exacte wetenschap is. Het is en blijft mensenwerk.

Van de meeste procedures staat hoger beroep open. Een partij die het niet eens is met de uitspraak kan in beroep gaan. Dat betekent dat als de zaak is behandeld bij de rechtbank in Utrecht, het gerechtshof in Arnhem daarna nog eens naar de zaak gaat kijken, u gaat dan in hoger beroep verder procederen. Het instellen van hoger beroep heeft vaak geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat voorlopig de uitspraak van de rechtbank geldt, totdat het gerechtshof op het hoger beroep heeft beslist. Na hoger beroep is in bijzondere gevallen nog cassatie mogelijk bij de Hoge Raad in Den Haag. Daarvoor heeft u een in cassatie gespecialiseerde advocaat nodig. Ik verwijs u graag naar een specialist op dit gebied.