Onverstandig om nu weer de kinderalimentatie te veranderen

De Volkskrant kopte op de voorpagina van 18 februari: ‘Zorg voor kind telt mee bij alimentatie, VVD en PvdA willen regels ‘rechtvaardiger’ maken.’

VVD en PvdA willen kinderalimentatie rechtvaardiger maken en weghalen bij de rechter. De kamerleden stellen voor om ouders zelf de alimentatie uit te laten rekenen nadat de regels zijn vereenvoudigd. Dat is precies wat in april 2013 ook al is geprobeerd, toen een aantal regels is vereenvoudigd. Er wordt sindsdien bijvoorbeeld vanuit gegaan dat iedereen ongeveer een derde van zijn inkomen aan woonlasten uitgeeft. Dat is een versimpeling, je hoeft de werkelijke woonlasten niet meer te berekenen. Ook heeft de vraag of een ouder samenwoont met een nieuwe partner geen invloed meer op de hoogte van de kinderalimentatie.
Voor de huidige berekening van kinderalimentatie heb je eigenlijk alleen het inkomen van beide ouders nodig.

Per 1 januari 2015 is er opnieuw veel veranderd, doordat de vader niet langer een aftrekpost krijgt voor kinderalimentatie en doordat het kindgebonden budget aanzienlijk is verhoogd. Voor veel alleenstaande moeders is dat nu ruim € 300 per maand. Dat betekent dat veel bestaande kinderalimentaties moeten worden herberekend in 2015. Het is dus niet zo dat ouders steeds een wijziging willen, maar de alimentatieregels veranderen steeds: in 2013, in 2015 en als deze plannen doorgaan opnieuw, waardoor ouders steeds hun alimentatie moeten wijzigen. Een groot aantal ouders lukt dat in goed overleg. Anderen komen daar niet uit en moeten telkens de gang naar de rechter maken om de alimentatie aan te laten passen.

Het komt zelden voor dat een ouder die het meeste zorg heeft en het meeste inkomen, ook nog alimentatie moet betalen. Dat is geen reëel probleem in de praktijk, zoals wel in het krantenartikel wordt gesteld. De huidige alimentatieregels houden wel degelijk al rekening met de zorg die vader uitoefent. Dat wordt de zorgkorting genoemd. Die bedraagt 15 % bij een weekend in de 14 dagen omgang tot 35 % bij een volledig co-ouderschap. Dat deel van de kosten van de kinderen hoeft vader niet aan moeder te betalen, omdat hij die kosten zelf maakt. Het is geen 50 % bij een volledig co-ouderschap omdat moeder ook nog ‘verblijfsoverstijgende kosten’ betaalt, zoals kleding, schoolkosten etc. Als ouders die verblijfsoverstijgende kosten delen, dan kan de zorgkorting wel 50% zijn bij een volledig co-ouderschap.

Begrijpen ouders werkelijk niet hoe de alimentatie wordt berekend door rechters, zoals PvdA en VVD stellen? Rechters leggen doorgaans in alimentatie-uitspraken vrij gedetailleerd uit van welk inkomen ze uit zijn gegaan en waarom. En hoe ze daarna op een bepaalde alimentatie komen. Ouders die dat niet accepteren, zullen ook niet bereid zijn om in overleg met hun ex-partner een internetberekening in te vullen en dat bedrag dan wel te betalen. De rechter is er nu juist om te zorgen voor een berekening van kinderalimentatie op het moment dat ouders daar samen niet uitkomen. Rechtvaardig kan het alleen zijn als je met een aantal omstandigheden, zoals de welstand van ouders, rekening houdt. Overigens, als je het met de inhoud van een beslissing van de rechter niet eens bent, kun je daartegen in hoger beroep. Dan toetst de hogere rechter of de alimentatie juist is vastgesteld.

De kamerleden stellen dat ze vechtscheidingen willen voorkomen. Om vechtscheidingen te voorkomen moeten ouders leren anders om te gaan met een scheiding, in het belang van hun kinderen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor mediation. Daarbij moeten ouders leren accepteren dat er nu eenmaal tegenslagen in het leven zijn, zoals het moeten betalen van alimentatie. Het is een illusie om te denken dat je vechtscheidingen kunt voorkomen door de alimentatieregels nu weer te veranderen.

Reageren gesloten.