Omgang

De belangen van de kinderen staan bij iedere beslissing van de rechtbank voorop. Zo is dit geregeld in internationale verdragen. Kinderen hebben vaak belang bij een regeling die (min of meer) een voortzetting is van de verdeling van zorgtaken, zoals tijdens het huwelijk of samenwonen tussen ouders gebruikelijk was. Verder spelen ook andere, praktische zaken een rol, bijvoorbeeld: waar wonen ouders na de scheiding?

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen gehoord worden door de rechter. Het is een misverstand dat het kind dus zelf beslist waar het verblijft. Een rechter kan wel degelijk een andere regeling vaststellen dan het kind aangeeft te willen. Bijvoorbeeld omdat de rechter inschat dat het kind erg onder invloed van een ouder staat, of bijvoorbeeld onder een ‘strenge ouder’ uit wil komen.

Steeds vaker kiezen ouders voor een vorm van co-ouderschap. In veel gevallen sluit dit aan bij de verdeling van zorgtaken tijdens het huwelijk en is dit een prima oplossing. Een voorwaarde voor een succesvol co-ouderschap is wel dat ouders goed met elkaar moeten kunnen overleggen, omdat ze een kind samen opvoeden, terwijl ze elkaar niet dagelijks zien. Soms kan een lang weekend in de 14 dagen een veel betere omgangsregeling zijn.