Mediation

Mediation is een goede manier om geschillen met uw ex-partner op te lossen. De voordelen zijn:

 • U gaat weer met elkaar in gesprek, in plaats van de hakken dieper in het zand te zetten.
 • De mediator is procesbegeleider: hij zorgt er voor dat u allebei aan bod komt, op een gelijkwaardige wijze.
 • U vindt zelf de oplossing voor uw geschil. Die oplossing wordt daardoor niet meer aangevochten in een hoger beroep of in een nieuwe procedure.
 • De verhouding tussen u beiden wordt voor de lange termijn beter – ook toekomstige geschillen kunt u met elkaar oplossen.
 • Er is aandacht voor emoties, zoals boosheid, teleurstelling, etc., zonder dat die emoties steeds bepalend zijn voor de uitkomst van het geschil – maar ze worden wel gehoord.
 • Er is via partijen aandacht voor de rol van andere betrokkenen, zoals nieuwe partners, familie, etc., vaak helpt dat om een geschil op te lossen.
 • De belangen van de kinderen krijgen meer aandacht.
 • Mediation is meer dan een compromis. Bij een geslaagde mediation wordt de taart vergroot, in plaats van door midden gesneden. Door gezamenlijke belangen vast te stellen en oplossingen te vinden die eerder niet mogelijk waren.

Vroeger was een echtscheiding of een andere procedure standaard een geschil waarbij twee advocaten ieder opkwamen voor de standpunten van hun eigen cliënt. De rechter moest vervolgens knopen doorhakken, gebaseerd op juridische uitgangspunten. Maar de afgelopen vijftien jaar is mediation een steeds belangrijker alternatief geworden.

Mediation is geen relatietherapie. Mediation lost ook niet alle problemen op. Mediation heeft bijvoorbeeld weinig kans van slagen als er sprake is van een langdurige vechtscheiding, of bij psychiatrische problematiek.

Voor een succesvolle mediation is het nodig dat partijen weer een beetje naar elkaar gaan luisteren. Ook als dat de afgelopen tijd niet goed gelukt is, blijkt dat vaak wel weer mogelijk.

 

Hoe werkt mediation?

Tijdens de mediation gelden een aantal regels, zoals geheimhouding. Als de mediation slaagt dan wordt een convenant opgesteld. Dat is een schriftelijke overeenkomst met daarin een aantal afspraken. Als partijen het convenant hebben getekend, dan geldt voor die afspraken geen geheimhouding meer. Geheimhouding tijdens de mediation is nodig omdat je bereid moet zijn een stap naar voren te zetten, zonder dat je daar gelijk op wordt afgerekend.

Hoewel iedere mediation anders kan lopen, hier een voorbeeld van hoe het kan gaan: In het eerste gezamenlijke mediationgesprek worden afspraken gemaakt over het verloop van de mediation en komt aan de orde waar het conflict over gaat en wie erbij betrokken zijn. Tijdens een volgende afspraak is er ruimte om stoom af te blazen en wordt dieper ingegaan op de achterliggende belangen van partijen. Vervolgens wordt gezocht naar gezamenlijke belangen. In een volgende sessie kunnen partijen ideeën geven over hoe een win-winoplossing zou kunnen worden bereikt. Daarna wordt er onderhandeld, richting concrete afspraken. Tot slot zet de mediator de gemaakte afspraken in een overeenkomst. Als de mediation succesvol is, dan tekenen partijen in de laatste bijeenkomst het convenant waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Het is ook mogelijk dat de mediation mislukt, bijvoorbeeld als een van de partijen zich terugtrekt uit de gesprekken.

Bij een echtscheiding kan na het tekenen van het convenant een verzoek bij de rechtbank worden ingediend om de echtscheiding uit te spreken en de gemaakte afspraken vast te leggen in een uitspraak.

 

Waarom kiest u voor Zwaan Advocatuur?

 • 15 jaar ervaring met familierechterlijke geschillen, zoals echtscheiding, omgang, gezag en alimentatie.
 • Op basis van die ervaring kan een redelijke inschatting gemaakt worden hoe de rechter uw conflict zou oplossen. Hoewel u zelf wel andere oplossingen mag vinden, voorkomt u dat u voor een oplossing kiest die in strijd is met het recht en later alsnog tot een rechtszaak kan leiden.
 • Juridische kennis helpt bij het goed vastleggen van de gemaakte afspraken in een convenant;
 • Bij een echtscheiding kan de advocaat na de mediation een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank;

Kosten

Mediation is mogelijk voor een introductietarief vanaf € 695 per persoon, incl. BTW. Dat is uitgaande van maximaal drie sessies. Een sessie duurt maximaal 2 uur. Dit introductietarief is bedoeld voor overzichtelijke geschillen.

Het kan zijn dat uw mediation zodanig complex is of dat de financiële belangen zo groot zijn dat dit vaste tarief niet mogelijk is. U krijgt dit dan tijdig te horen. Dan geldt voor de werkzaamheden het uurtarief van € 199 incl. BTW.

Vergeleken met het voeren van procedures tegen elkaar, vaak met hoger beroep, is mediation vrijwel altijd sneller en goedkoper. Bovendien kan er een oplossing komen die ook voordelen heeft voor beide betrokkenen, iets wat in een procedure zelden lukt.