Hoe werkt de Raad voor Rechtsbijstand?

Hierbij enige uitleg over een toevoeging. Dat is hetzelfde als  ‘gefinancierde rechtsbijstand’.

Cliënten met een laag inkomen komen wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat betekent dat de overheid een deel van de advocaatkosten betaalt. Dan bent u zelf alleen een ‘eigen bijdrage rechtshulp’ en griffierechten verschuldigd. De griffierechten, die via de advocaat aan de rechtbank moeten worden betaald, zijn ook lager bij een toevoeging.

Eigen bijdrage

De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. En ook hoe hoog de eigen bijdrage is. U krijgt daarover een brief van de Raad voor Rechtsbijstand, enkele weken nadat de advocaat een aanvraag heeft gedaan. De eigen bijdrage moet u aan de advocaat betalen, u krijgt van de advocaat een factuur van de eigen bijdrage.

Peiljaar en peiljaarverlegging

Er wordt gekeken naar uw fiscaal jaarinkomen in het peiljaar, dat is twee jaar geleden. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst vrij zeker weet hoe hoog uw inkomen toen is geweest. Als u kunt onderbouwen dat uw fiscaal jaarinkomen in dit jaar veel lager is dan in het peiljaar, dan komt u wellicht in aanmerking voor peiljaarverlegging en wordt de eigen bijdrage verlaagd. Let hierbij wel op dat over ongeveer twee jaar gecontroleerd wordt door de Raad voor Rechtsbijstand of uw inkomen inderdaad zo laag was. Als uw inkomen dan toch hoger bleek te zijn, dan kunt u die toevoeging achteraf weer kwijtraken en moet u de werkzaamheden van de advocaat alsnog tegen uurtarief betalen.

Bezwaar en beroep

De beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand om u al dan niet een toevoeging toe te kennen is een bestuursrechtelijk besluit waartegen u binnen zes weken bezwaar kunt aantekenen. Na de beslissing op bezwaar kunt u nog in beroep bij de rechtbank.

Vermogenstoets

Behalve het inkomen wordt ook gekeken naar vermogen.

Resultaatsbeoordeling

Na afloop van een zaak wordt gekeken naar het resultaat van de zaak. Als u meer dan een bepaald bedrag (ongeveer € 11.000) heeft toegekend gekregen, dan wordt de toevoeging ingetrokken en moet u alsnog uw advocaat tegen uurtarief betalen. Kijkt u voor meer informatie en de exacte bedragen op www.rvr.org.

Nieuwe en oude partners

Als u gaat scheiden of uw samenleven beëindigd wordt, wordt u beschouwt als alleenstaande of alleenstaande ouder, ook al woont u op dat moment nog samen met uw (ex-)partner.

Als u samenwoont of getrouwd bent met een nieuwe partner dan wordt het inkomen van die partner meegenomen om te beoordelen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Ook als u in het peiljaar nog niet samenleefde.

Diagnosedocument

U kunt contact opnemen met het Juridisch Loket (telefoonnummer 0900 – 8020 / of langsgaan: Van Asch van Wijkstraat 2-4 Amersfoort)  en vragen om een verwijzing naar uw advocaat. Het Juridisch Loket beoordeelt of u daadwerkelijk een advocaat nodig heeft voor uw probleem. U krijgt dan circa €53 korting op de eigen bijdrage. Het Juridisch Loket stuurt het diagnosedocument rechtstreeks aan de advocaat.

Bezuinigingen

De afgelopen jaren zijn de eigen bijdragen omhoog gegaan. In het bijzonder voor het familierecht. De laagste eigen bijdrage in het familierecht is nu €340 (zonder de korting), de hoogste is ruim €800. Kijkt u voor de exacte bedragen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Ook komt een kleinere groep burgers in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, de inkomensgrenzen zijn verlaagd.

De reden hiervoor is dat de overheid wil bezuinigen op de uitgaven. De hoop is dat burgers hun geschillen vaker in overleg oplossen. Vaak is het echter zo dat mensen niet vrijwillig ervoor kiezen om naar de rechter te gaan. En in een rechtsstaat is het natuurlijk ook belangrijk dat burgers geschillen oplossen via de rechter in plaats van dat  ‘de sterkste wint’. Daarom zijn veel advocaten tegen de bezuinigingen. De overheid stelt dan dat advocaten ook veel verdienen aan de toevoegingen. Dat is meestal echter niet zo. Het aantal in een dossier gewerkte uren is meestal veel hoger dan het aantal uren dat vergoed wordt door de Raad voor Rechtsbijstand.

Reageren gesloten.