Gezag

Gezag over een kind gaat over de vraag wie de beslissingen mag nemen over een kind, bijvoorbeeld de keuze voor een school, medische ingrepen, de woonplaats van het kind, geldzaken, etc.

Gehuwden hebben automatisch het gezamenlijk gezag over hun kinderen en houden dat ook na scheiding.

Voor samenwonenden is dit anders geregeld: zij moeten zelf, via een formulier, het gezamenlijk gezag na de geboorte van het kind aanvragen. Dat wordt vaak vergeten of niet belangrijk gevonden. Na het uit elkaar gaan is het alsnog mogelijk het gezamenlijk gezag aan te vragen, ook als de vader daar alleen om verzoekt.

Het is mogelijk dat ouders het gezamenlijk gezag hebben, maar het samen niet eens kunnen worden. Dan kunnen zij een geschil voorleggen aan de rechter. Die probeert dan eerst om ouders alsnog tot elkaar te brengen. Lukt dat niet dan neemt de rechter een beslissing.

Ik raad u nadrukkelijk af om over ieder wissewasje met uw ex-partner te gaan procederen. Dat is schadelijk voor de onderlinge verhoudingen en voor de kinderen. Maar soms is het nodig om aan de noodrem te trekken, en kan het nodig zijn dat de rechter een eind maakt aan een hoogoplopend conflict.