Familierecht

Familierecht, ook wel personen- en familierecht genoemd, is al het recht dat besproken wordt in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat dan onder meer om huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, vaststelling van het vaderschap, erkenning, omgang en alimentatie.  In mijn praktijk valt ook de boedelverdeling onder het familierecht, omdat het gaat om verdeling van een boedel na huwelijk of samenwonen. Strikt genomen is dit echter geen familierecht.

Behalve de veelvoorkomende familiezaken die op deze site besproken worden zijn er nog tal van andere mogelijkheden, waarover u uiteraard  geïnformeerd kunt worden.

Niet getrouwd

Als u niet getrouwd bent, maar samenwonend of u heeft een kind uit een LAT-relatie, dan is er ook geen echtscheidingsprocedure noodzakelijk. Toch moet vaak wel veel geregeld worden als u uit elkaar gaat. Dan kunnen er rechtszaken noodzakelijk zijn over bijvoorbeeld kinderalimentatie, omgang of boedelverdeling. Bij samenwoners kan het ook een heikel punt zijn wie het huis krijgt en onder welke voorwaarden.