Echtscheiding

Echtscheiding kan door echtgenoten samen worden verzocht. Bij zo’n gemeenschappelijk verzoek wordt vaak eerst overeenstemming bereikt tussen de echtgenoten over de gevolgen van de echtscheiding, dat kan wel ingewikkeld zijn en enige tijd kosten. Maar als die overeenstemming er eenmaal is, dan is de echtscheidingsprocedure daarna vaak een formaliteit.

Een echtscheiding kan ook door één van de echtgenoten worden verzocht. Dat wordt een ‘eenzijdig verzoek tot echtscheiding’ genoemd. Door de rechtbank wordt niet onderzocht waarom partijen uit elkaar gaan, dat is voor het oordeel van de rechtbank niet van belang. Een echtscheidingsprocedure gaat daarom altijd over de ‘nevenvoorzieningen’: hoe hoog wordt de alimentatie, wie krijgt het huis, welke omgangsregeling is in het belang van de kinderen, hoe moet de boedel verdeeld, etc.

Bij echtscheiding zijn voorlopige voorzieningen mogelijk. Dat zijn voorlopige maatregelen voor de duur van de scheiding.

De behandeling van een eenzijdige echtscheiding kost bij de rechtbank wel enige tijd. Het duurt even voordat u duidelijkheid krijgt over de gevolgen van de echtscheiding. Toch heeft dat tijdsverloop ook een voordeel: vaak is die tijd ook nodig om emoties te kanaliseren en om allerlei zaken te regelen.

De echtscheiding is pas rond als deze is ingeschreven bij de gemeente waar u gehuwd bent. Nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken is het daarom nog noodzakelijk dat beide partijen schriftelijk verklaren dat zij berusten in de echtscheiding. Anders moet drie maanden gewacht worden nadat de echtscheiding is uitgesproken, voordat deze wordt ingeschreven.

De procedure na een geregistreerd partnerschap is vergelijkbaar met de echtscheidingsprocedure.20160504_083342