Civiel recht

U kunt bij mij terecht voor civiele zaken. Daarmee wordt bedoeld: rechtszaken waarbij het vaak gaat om een geldvordering. Dat kan een rechtszaak zijn tussen twee particulieren onderling, of tussen een bedrijf en een particulier, bijvoorbeeld een geschil over de koop van een woning, een geschil met een aannemer, een burenruzie, etc. Ik adviseer u om voor dit soort zaken alleen een advocaat in te schakelen als het gaat om een serieus geldbedrag. Anders loopt u het risico dat de kosten van de procedure niet in verhouding staan tot het financiële belang van de zaak.

Een belangrijke hoofdregel in het recht is dat overeenkomsten bindend zijn. Je spreekt iets met elkaar af, die afspraak moet je in principe nakomen. Als je die afspraak niet nakomt, dan moet daar een in de wet geregelde uitzondering voor zijn.

Ook kan er schade ontstaan door het handelen van een ander. Klassiek voorbeeld: iemand rijdt tegen uw auto aan. Dan regelt de verzekering dat meestal. Maar het kan ook veel ingewikkelder zijn. Bijvoorbeeld: iemand plaatst negatieve opmerkingen over u op sociale media. Wanneer is dat onrechtmatig en hoeveel schade heeft u daar dan precies van?

Om te bepalen of het zinvol is een zaak te beginnen, of om u te verweren tegen een vordering, is het voor mij belangrijk om de feiten goed helder te krijgen en om alle stukken in te zien, zoals getekende overeenkomsten en eventuele verdere correspondentie.

Neemt u contact op voor een vrijblijvend gesprek.