Boedelverdeling

De boedelverdeling wordt vaak verward met inboedelverdeling. De verdeling van inboedel is echter iets dat ex-partners geacht worden in goed overleg te doen. De kosten van het procederen over de verdeling van inboedel zijn te hoog. Een deskundige moet dan uw inboedel gaan waarderen naar de waarde van nu. Die waarde is vaak erg laag, behoudens kunst, antiek en sieraden.

Boedelverdeling gaat vaak over spaargeld, eventuele schulden, polissen, aandelen etc. Extra complex is een verdeling als een van beiden een bedrijf heeft. Dat bedrijf moet dan mogelijk gewaardeerd worden door een door de rechtbank benoemde accountant.

Een ander punt is de echtelijke woning. Deze kan een overwaarde hebben, maar in de huidige tijd soms ook een onderwaarde die moet worden afgerekend. Daarbij moet degene die de woning overneemt ook de hypotheek voor het andere deel alleen kunnen dragen. Dat is vaak lastig, waardoor de woning toch verkocht moet worden. Wellicht moet er dan nog geprocedeerd worden over de vraagprijs van de woning en de verkoopvoorwaarden.

De meeste huwelijken in Nederland worden gesloten in gemeenschap van goederen. Als er huwelijkse voorwaarden zijn, hebben deze vaak een beperkt effect. In heel veel huwelijkse voorwaarden is bijvoorbeeld een finaal of periodiek verrekenbeding opgenomen. Dat komt er vaak op neer dat tijdens het huwelijk overgespaarde inkomsten (zoals spaargeld) toch gedeeld moeten worden. Bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden geven wij advies op maat.

Erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk, alsmede leningen van bijvoorbeeld ouders, kunnen de afwikkeling complexer maken.

Hoewel boedelverdelingen over geld gaan, is er ook vaak sprake van onderliggende emoties. Ik probeer de feiten helder te krijgen en ik presenteer die zo duidelijk mogelijk aan de rechter, met het nodige bewijs. Want in dit soort boedelverdelingen is het vaak belangrijk om te bewijzen wat de feiten nu precies zijn. De rechter kan niets met algemene opmerkingen (bijvoorbeeld: ‘er zal nog wel spaargeld in Zwitserland zijn’, of ‘de auto van de ex zal toch wel €15.000 waard zijn’). Uiteindelijk worden de meeste boedelverdelingen (deels) geschikt. Dus ex-partners worden het dan over een aantal onderwerpen eens en laten een paar punten nog door de rechter beslissen.