Belangrijke wijziging kinderalimentatie

De kinderalimentatie wordt doorgaans berekend volgens de richtlijnen van de Expertgroep alimentatienormen. De Expertgroep bestaat uit rechters die veel alimentatieberekeningen doen.

Per 1 januari 2015 is het Kindgebondenbudget (KGB) aanzienlijk verhoogd. Vooral alleenstaande moeders met een laag inkomen krijgen fors meer KGB.

In de richtlijnen was opgenomen dat dit KGB in mindering wordt gebracht op de behoefte van de kinderen. Stel: een kind kost € 500 per maand (dat is de behoefte). Het KGB bedraagt € 340 per maand. Dan hoeven ouders nog maar € 160 bij te dragen. Dan komt bijvoorbeeld € 100 voor rekening van de vader en € 60 voor rekening van de moeder. Dit was een belangrijke grond voor wijziging van kinderalimentatie in 2015.

Maar er was ook kritiek op deze manier van rekenen. Onder meer de rechtbank in Den Haag volgde deze richtlijnen niet, althans niet in alle gevallen. Daardoor ontstond rechtsongelijkheid tussen verschillende rechtbanken in Nederland. Het gerechtshof in Den Haag heeft daarom een ‘prejudiciële vraag’ gesteld aan de Hoge Raad. Hoe moet omgegaan worden met het KGB bij de berekening van kinderalimentatie?

Nu heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 uitspraak gedaan. De Hoge Raad is de hoogste rechter. Beslissingen van de Hoge Raad moeten gevolgd worden door alle rechters.

De Hoge Raad heeft bepaald dat het KGB niet in mindering moet worden gebracht op de behoefte van de kinderen. Het KGB moet meegenomen worden in het inkomen van de verzorgende ouder (meestal de moeder). Dus bij berekening van de draagkracht van de moeder, verhoogt het KGB haar draagkracht.

Voorbeeld:

Stel het kind heeft opnieuw een behoefte van € 500 per maand en er is opnieuw een KGB van € 340 per maand voor moeder. De moeder heeft zelf een draagkrachtruimte van € 600 en de vader van € 1.000 per maand. Dan wordt die € 340 opgeteld bij die € 600 die moeder al heeft, maar zij heeft dan nog steeds iets minder draagkrachtruimte dan vader. Vader moet in dit voorbeeld dus iets meer dan de helft van de behoefte van het kind betalen, zo’n € 258 per maand (in plaats van de € 100 uit de berekening van zojuist). Dat scheelt nogal.

Maar welke gevolgen heeft dit voor  alle alimentatiezaken waarin de afgelopen maanden beslist is door rechters, schikkingen zijn getroffen, etc? Dat zal meestal gebeurd zijn op basis van de toen geldende richtlijnen. Derhalve is de vraag gerechtvaardigd of wijziging van een alimentatiebeschikking kan worden gevraagd op grond van deze rechtsontwikkeling. Artikel 401 Rechtsvordering bepaalt wanneer een wijziging van alimentatie kan worden gevraagd. Dat kan alleen bij een wijziging van omstandigheden of als een rechterlijke uitspraak van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord, doordat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. De richtlijnen hebben echter niet de status van wet, dus een wijziging van die normen alleen lijkt onvoldoende om een herberekening te vragen bij de rechter.

Toch wringt dat. Want als de Hoge Raad oordeelt dat de richtlijnen op een onjuiste wijze zijn aangepast aan de verhoging van het KGB, dan zijn vanaf 1 januari 2015 onjuiste normen toegepast om alimentatie te berekenen. En aangezien de verhoging van het KGB tot doel had om de financiële situatie van eenoudergezinnen te verbeteren, zou dus gezegd kunnen worden dat in al die zaken de wet betreffende de verhoging van het KGB onjuist is toegepast.

Wat er ook uitkomt, het zal aanleiding geven tot veel nieuwe geschillen tussen ouders.

De overheid had meer rekening moeten houden met de effecten van de wijzigingen in het KGB op de berekening van kinderalimentatie. En voorafgaand aan de verhoging van het KGB per 1 januari 2015 hadden de richtlijnen zorgvuldiger moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Als u een herberekening van uw alimentatie wenst, volgens dit oordeel van de Hoge Raad, kunt u contact met Zwaan Advocatuur opnemen. U kunt ook in overleg met de andere ouder de bijdrage aanpassen en daarvoor een berekening laten maken.

 

 

 

 

Reageren gesloten.