Alimentatie

Foto raamsticker

Kinderalimentatie

Er is veel discussie over de manier waarop kinderalimentatie moet worden berekend. Geprobeerd is per 1 april 2013 de manier waarop alimentatie wordt berekend te versimpelen. Zo wordt er nu niet meer met werkelijke woonlasten gerekend, maar met geschatte woonlasten. Per 1 januari 2015 zijn de kindregelingen aangepast. Daardoor is bijvoorbeeld het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders fors toegenomen. Dat heeft geleid tot een hausse aan alimentatiewijzigingen.

In oktober 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat het kindgebonden budget niet in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, maar moet worden opgeteld bij de draagkracht van de ouder die dat budget ontvangt.

Het belangrijkste moment om kinderalimentatie vast te stellen blijft natuurlijk het moment van scheiden. Vaak is dat de alimentatie die jarenlang wordt betaald. Dus is het belangrijk om dan een correct bedrag vast te stellen. Ouders kunnen ook gezamenlijk vragen om een alimentatieadvies te geven, toegespitst op de eigen situatie. Een weloverwogen, zorgvuldige alimentatieberekening kan later dure rechtszaken en onbegrip tussen ouders voorkomen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is alleen verschuldigd na huwelijk en dus niet als u heeft samengewoond. Per 1 januari 2020 is de hoofdregel dat de duur van de partneralimentatie maximaal 5 jaar is, maar er zijn uitzonderingen. De verplichting om partneralimentatie te betalen komt voort uit de wederzijdse onderhoudsverplichting die tijdens het huwelijk bestaat.

Partneralimentatie is bruto. Dat betekent dat degene die alimentatie betaalt dat meestal kan aftrekken van het inkomen voor de Inkomstenbelasting. Degene die partneralimentatie ontvangt, dient daarover inkomstenbelasting te betalen. Aangezien dit vaak gaat om belastingtarieven van bijvoorbeeld 42%, lijkt de partneralimentatie dan bijna twee keer zo hoog als deze feitelijk netto is.

De hoogte van de partneralimentatie is in de praktijk vaak afhankelijk van het inkomen en de uitgaven van degene die alimentatie moet betalen. Er wordt bij de berekening van die draagkracht rekening gehouden met onder meer woonlasten. Ook wordt er een standaard ‘bijstandsnorm’, toegepast, dat is een vast bedrag voor uitgaven die de meeste mensen hebben, zoals boodschappen, energie, telefoon, etc.

Het betalen van partneralimentatie ligt vaak gevoelig, zeker als de ander de echtscheiding heeft aangevraagd. De rechtbank zal niet onderzoeken waardoor een huwelijk is geëindigd.

Het vaststellen van alimentatie is zeker lastig bij ondernemers. Ondernemers hebben vaak wisselende inkomsten. De rechtbank kijkt meestal naar het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar en naar verwachtingen van toekomstig inkomen, maar de berekening houdt vaak weinig rekening met het feit dat ondernemers opeens minder inkomen kunnen hebben, omdat bijvoorbeeld een klant wegvalt. Dan ontstaan er vaak direct betalingsproblemen en moet een procedure worden gevoerd om de alimentatie (tijdelijk) te verlagen.

Ook voor het vaststellen van alimentatie is mediation een goede mogelijkheid. Click hier voor meer informatie over mediation.