Juridisch vader

Wie de moeder van een kind is staat zelden ter discussie, bij vaders ligt dat anders. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee type vaders: de meest voorkomende is de juridisch vader. Hij is getrouwd met de moeder of hij heeft het kind erkend (bijvoorbeeld bij samenwonen, bij een LAT-relatie of bij een voor de geboorte verbroken relatie).

Daarnaast zijn er biologische vaders. Dat zijn vaders waarvan bij een DNA-test blijkt dat zij de echte vader van het kind zijn, maar die nog geen juridische rol hebben. Dat kan zijn omdat zij dat zelf niet willen, of omdat de moeder dat niet wil. Omdat zij niet als vader geregistreerd staan hebben zij geen rechten en ook geen plichten jegens het kind, het kind is bijvoorbeeld ook (nog) geen erfgenaam.

Er zijn verschillende procedures mogelijk om van een biologische vader alsnog een juridische vader te maken. Voor de vader is dat de procedure tot vervangende toestemming voor erkenning, namens de moeder of het kind kan vaststelling van het vaderschap verzocht worden. Soms is er al een andere juridische vader, die niet de biologische vader is. Ik adviseer u graag per situatie.

Of de vader juridisch vader is, geeft geen direct antwoord op de vraag wie het gezag over het kind heeft.